Om Vartov

Vartov er en af Københavns ældste institutioner, hvis historie kan føres godt 650 år tilbage. I 1296 oprettede Roskildebispen Jens Krag det såkaldte Heliggejst Hospital i København på det sted på Strøget, hvor Helligåndskirken nu ligger. Efter reformationen i 1536 blev hospitalet en selvstændig og efterhånden meget velstående stiftelse, opretholdt ved store gaver fra mange sider. I 1605 flyttede hospitalet til en landgård nord for København, Vartov, og dette navn fulgte senere hospitalet. I 1666 fik stiftelsen sit hjemsted på den nuværende grund mellem Farvergade og Løngangsgade ved Københavns gamle Vestrevold. Her lå tidligere en kongelig farvergård, som også astrologen Tycho Brahe har ejet. Vartovs nuværende bygninger er opført i årene 1724-55 og er på grund af den smukke arkitektur fredet i klasse A. Disse bygninger har gennem ca. 200 år huset Helligånds Hospital, som efterhånden blev omdannet til et asyl for ca. 450 gamle og svage mennesker. Stiftelsens midler overgik til Københavns Magistrat, som i 1934 opførte et stort nyt kompleks, Gammel Kloster, på Østerbro til stiftelsens brug.\r\n\r\nI 1947 købte den grundtvigske landsforening Kirkeligt Samfund Vartovs bygninger – undtagen kirken, som ejedes af menigheden – fordi man ønskede at gøre de smukke bygninger omkring Grundtvigs gamle kirke til hjemsted for et socialt og folkeligt børne- og ungdomsarbejde med Grundtvigs præg. Ved frivillige bidrag fra hele landet lykkedes det at skaffe midler til købet og til restaurering og nyindretning af de gamle bygninger. Det tidligere alderdomshjem blev nu omdannet til en ungdomsgård: ”Et samlingssted for dansk ungdom”. Ved Vartov Kirke var Danmarks store folkevækker og salmedigter, N.F.S. Grundtvig, præst i 33 år fra 1839 til sin død i 1872. Her samlede han en stor frimenighed omkring sin forkyndelse, og herfra bredte hans kirkesalmer sig over hele landet. Den lille uanselige Vartov Kirke er for alle danskere et minderigt sted, udgangspunktet for den grundtvigianske bevægelse. I Vartovs grønnegård findes nu en statue af Grundvig udført af kunstneren Niels Skovgård og opstillet i 1932.