Praktiske Oplysninger

Ankomst, afhentning og afbud:
Fortæl om jeres barn følges, eller om de selv kommer og går.
Fortæl hvem der i givet tilfælde følger jeres barn, hvis det er andre end barnets forældre/værger.
Fortæl hvis jeres barn ikke kommer på fritidshjem.
Fortæl hvis der er ændringer i de aftalte tidspunkter.
På skolefridage skal man ankomme før kl. 10.00 og man kan først hentes/gå efter kl. 16.30, da vi ofte er på ture.
Aflevér jeres barns skoleskema, samt oplys om tidspunkter hvor barnet går skal gå tidligt p.g.a. fritidsaktiviteter og lign.
Husk at melde afbud til barnets institution ved sygdom og fravær.

Bestyrelsen:
Fritidshjemmet er en selvejende institution med egen bestyrelse, hvor der sidder XX valgte forældre og XX udpegede medlemmer fra Ungdomshusets bestyrelse, samt tre forældresuppleanter. Bestyrelsen er øverste myndighed.

Betaling:
Betalingen for pladsen sker gennem kommunen, som sørger for udsendelse af girokort. Man kan også vælge PBS. Betalingen opkræves efter gældende taktsregler, som kan fås på Fritidshjemmets kontor. Se desuden under punktet om friplads.

Buskort:
Børn der bor en hvis afstand fra skolen, kan søge om buskort. Kontakt barnets skole.

Friplads:
Der kan søges om delvis eller hel friplads. Ansøgningsskema kan fås på Fritidshjemmets kontor eller på Pladsanvisningen.

Forældremøder: Der afholdes mindst et forældremøde om året på barnets institution. Inden forældremøde udleveres/udsendes en dagsorden.

Forældrerepræsentant: Forældrene vælger XX medlemmer til Fritidshjemmets bestyrelse, samt XX suppleanter. For tiden foregår valget afdelingsvis, så hver afdeling har mindst én forældrerepræsentant eller en suppleant.

Forsikring:
Fritidshjemmet har en ansvarsforsikring, men børnene er ikke ulykkesforsikret. Vi anbefaler at man tegner børneulykkesforsikring.

Følgeordning:
Fritidshjemmet har følgeordning til Den Classenske Legatskole med særbus for alle.

Glemt tøj og ting:
Fritidshjemmets etager opbevarer glemt tøj og glemte ting i en passende periode. Husk altid at skrive navn/kendemærke i tøj m.m.

Hjemmesko:
I bedes sørge for, at jeres barn har et par hjemmesko på Fritidshjemmet.  Kontroller også med jævne mellemrum om barnets hjemmesko stadig har den rette størrelse.

Indmeldelse:
Når barnet starter i Fritidshjemmet skal der udfyldes et oplysningsskema, der danner baggrund for Fritidshjemmets stambog

Kontor:
Fritidshjemmets kontor ligger i Nørre Voldgade 23 stuen. Her træffes lederen dagligt mellem 9 og 17, mandag dog først efter 12 og fredag kun til 13, men det er altid bedst at lave en aftale på tlf. 33 17 04 16.

Koloni:
Fritidshjemmet har tradition for, at hver afdeling tager på koloni i sommerferien i cirka en uge. Kolonien ejes af Ungdomshuset og ligger i Jylland i Vejle Ådal. Koloniens adresse er: Thomas P. Hejles Feriekoloni, Vork Bakker 8, Ødsted pr. 7100 Vejle.   Tlf.: 75 55 19 60.

Køretilladelse:
En sjælden gang, kan det være praktisk at kunne transportere børn i personalets private biler. For at det kan lade sig gøre, skal forældre underskrive en køretilladelse, der udleveres ved barnets indmeldelse.

Legetøj:
Må kun medbringes efter særlig aftale med personalet. Fritidshjemmet påtager sig dog ikke noget erstatningsansvar for forsvundet eller ødelagt legetøj.

Lektier:
Der er mulighed for at kunne lave lektier i Fritidshjemmet. Dog kan man ikke påregne lektiehjælp.

Lus:
Har jeres barn lus, skal det meddeles Fritidshjemmet. Konstaterer Fritidshjemmet børn med levende lus, vil forældre blive bedt om at hente deres barn. Behandlingen af lus skal man selv forestå og betale.

Mad:
Børn der kommer før 9, får tilbudt morgenmad. Om eftermiddagen vil der i reglen være et mellemmåltid. På skolefridage skal børnene selv medbringe frokost. Fritidshjemmet vil dog sørge for mælk.

Materialer:
Da beskæftigelsesmaterialer er dyre, vil det være en hjælp, hvis forældre kan hjælpe os med materialer, som papir, farver, karton, træ, læder og lign.

Personale:
Fritidshjemmets faste pædagogiske personale består af seminarieuddannede pædagoger og af pædagogiske medhjælpere, der har andre kvalifikationer til det pædagogiske arbejde. Fritidshjemmet er for tiden tilknyttet Campus Carlsberg og KP Hillerød som praktiksted og har derfra studerende praktikanter. I perioder har Fritidshjemmet også tilknyttet folk der er i aktivering eller jobtræning. Fra tid til anden kan der også være folk i kortere erhvervspraktik. Til Fritidshjemmet er der knyttet teknisk-administrativt personale, der blandt andet sørger for rengøring og regnskab.

Parkering:
Fritidshjemmet har ingen parkeringspladser, men på kontoret kan man få en P-tilladelse til korttidsparkering på gaden ved børneafhentning.

Sygdom:
Børn med smitsomme sygdomme og syge børn modtages ikke. Ved barns sygdom skal der meldes afbud til barnets afdeling.

Slik:
Børnene må kun medtage slik efter særlig aftale.

Skolefri:
På skolefridage skal barnet, hvis andet ikke er aftalt, ankomme inden kl. 10.00 og kan først hentes/gå efter 16.30. På skolefridage skal barnet medbringe madpakke og praktisk tøj efter vejret, idet vi ofte tager på heldagsture og udflugter.

Tavshedspligt:
Fritidshjemmets ansatte, samt medlemmer og suppleanter i Fritidshjemmets bestyrelse, er underlagt tavshedspligt angående forældres og børns personlige forhold.

Turkasse:
De enkelte etager har forældreoprettede turkasser, til særlige dyre ture og arrangementer. For at høre nærmere; kontakt nærmeste forældrerepræsentant, eller snak med ”din afdeling”

Transport:
De fleste S-tog, Metroen, samt en række buslinier gør ophold ved Nørreport. Kontakt MOVIA’s oplysning for nærmere information.

Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske på særlig blanket som fås på Fritidshjemmets kontor. Der en en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Åbningstid:
FI ved DCL åbner kl. 06:30 og lukker kl. 17:00 i skoledage
I skoleferier åbner vi kl. 07:00 og lukker kl. 17:00.
Fritidshjemmet er fra kommunen dikteret 10 årlige lukkedage og 3 uger i sommerferien, som vi altid forsøger placeret på skolefridage, hvor de generer mindst muligt.

Årsplan:\
Fritidshjemmets, samt de enkelte afdelingers årsplaner kan ses på Fritidshjemmet. Desuden kan alle planer, vedtægter, oplysninger m.m. findes og downloades på vores hjemmeside www.hejle.net